Съответствие с GDPR

Поправяне на данни

Можете да използвате връзките по-долу, за да актуализирате данните на акаунта си, ако не са точни.

Преносимост на данните

Можете да използвате връзките по-долу, за да изтеглите всички данни, които съхраняваме и използваме за по-добро изживяване в нашия магазин.

Достъп до лични данни

Можете да използвате връзката по-долу, за да заявите отчет, който ще съдържа цялата лична информация, която съхраняваме за вас.

Право да бъдеш забравен

Използвайте тази опция, ако искате да премахнете личните си и други данни от нашия магазин. Имайте предвид, че този процес ще изтрие вашия акаунт, така че вече няма да имате достъп до него или да го използвате.

Отзиви на нашитe клиенти